Такі соціальні виплати отримують біженці з України

Усе більше біженців з України прибуває до Німеччини. Вони можуть скористатися багатьма соціальними виплатами. Якими саме, залежить від посвідки на тимчасове проживання. У цьому випадку для українців діють особливі спрощення та пільги.

Короткострокове практичне застосування Директиви 2001/55/ЄС, також відомої як Директива про масовий приплив, дозволяє скоординовано прийняти велику кількість біженців по всьому ЄС за рамками індивідуальної процедури отримання статусу біженця та Дублінської системи. 

Посвідка на тимчасове проживання для людей з України

З огляду на ситуацію в Україні 3 березня 2022 року країни-члени ЄС вперше прийняли рішення активувати Директиву 2001/55/ЄС. Вона діє з 4 березня 2022 року і впроваджується в Німеччині відповідно до § 24 Закону про перебування, трудову діяльність та інтеграцію іноземних громадян у ФРН (AufenthG). Відповідно до цього кожному іноземцю, який отримує тимчасовий соціальний захист відповідно до Директиви 2001/55/ЄC, надається дозвіл на тимчасове проживання. Крім того, федеральним урядом була видана директива, яка набула чинності 9 березня 2022 року, згідно з якою переселенці з України тимчасово звільняються від необхідності отримання посвідки на тимчасове проживання на території ФРН. Вона має зворотню дію з 24 лютого 2022 року. Ці правила повинні забезпечити людям з України достатньо часу для отримання посвідки на тимчасове проживання в Німеччині, уникнувши незаконного перебування. Постанова для початку обмежена до 23 травня 2022 року. Протягом цього періоду переселенці повинні зареєструватися у відомстві у справах іноземців для отримання посвідки на тимчасове проживання відповідно до § 24 Закону про перебування, трудову діяльність та інтеграцію іноземних громадян у ФРН.

Соціальні послуги, пов'язані з дозволом на тимчасове проживання відповідно до § 24 Закону про перебування, трудову діяльність та інтеграцію іноземних громадян у ФРН

Особи, які отримали дозвіл на тимчасове проживання відповідно до § 24 Закону про перебування, трудову діяльність та інтеграцію іноземних громадян у ФРН, отримують соціальну допомогу для покриття витрат на засоби для існування відповідно до закону про пільги для шукачів притулку. Управління соціального захисту несе відповідальність за надання цієї соціальної допомоги. 

Увага: біженці, які вже знайшли прихисток, подають свої заяви до центру соціального захисту за місцем проживання. Хто ще не знайшов житло, повинен звернутися та подати заявку до найближчого центру соціального захисту. Жоден центр соціального захисту не має права відхилити заявку. Якщо це питання не входить у юрисдикцію управління соціального захисту, заявки повинні перенаправлятися до відповідного відомства. 

Як правило, доступ до медичної допомоги відповідно до §§ 4 і 6 Закону про пільги для шукачів притулку обмежено впродовж перших 18 місяців. Однак, відповідно до § 6, розділу 2 Закону про пільги для шукачів притулку діє особливе правило для осіб, які мають дозвіл на тимчасове проживання відповідно до § 24 розділу 1 Закону про перебування, трудову діяльність та інтеграцію іноземних громадян у ФРН, а також мають особливі потреби. Цим особам повинна надаватися необхідна медична чи інша допомога. Особливі потреби мають, наприклад, неповнолітні без супроводу або особи, які зазнали катувань, зґвалтування чи інших серйозних форм психологічного, фізичного чи сексуального насильства. Посвідка на тимчасове проживання дійсна впродовж одного року і може бути продовжена на термін до трьох років. 

Право на отримання соціальної допомоги відповідно до Соціального кодексу (SGB II) (базового забезпечення для шукачів роботи) не надається. 

Зміна правової сфери з 1 червня 2022 року на SGB II або SGB XII

Біженці з України, які потребують допомоги, змінюються з AsylbLG на SGB II або SGB XII через нову норму в Законі про негайну додаткову плату та одноразову виплату. Таким чином, вони отримують ті самі права, що й визнані бенефіціари захисту в рамках процедури надання притулку. Зміни до закону набудуть чинності з 1 червня 2022 року.

Обов'язковою умовою для отримання пільг згідно з SGB II або SGB XII є наявність біженців

подали заявку на отримання посвідки на проживання для тимчасового захисту,
були занесені до Центрального реєстру іноземців та
відповідати іншим вимогам щодо основних переваг безпеки згідно з SGB II або SGB XII.
У майбутньому також можна буде претендувати на пільги відповідно до Федерального закону про допомогу в навчанні (BAföG).

Соціальний захист у разі можливої трудової діяльності

Біженці, які отримали дозвіл на тимчасове проживання відповідно до § 24 Закону про перебування, трудову діяльність та інтеграцію іноземних громадян у ФРН мають право працювати в Німеччині. Однак, трудова діяльність підлягає затвердженню відомством у справах іноземців. Федеральне міністерство внутрішніх справ настійно рекомендує федеральним землям під час видачі дозволу на тимчасове проживання заразом вносити у посвідку запис про дозвіл на працевлаштування. Цей принцип повинен застосовуватися навіть у тому випадку, якщо у біженця ще немає конкретних перспектив на працевлаштування. Крім того, особи, які підпадають під дію постанови § 24 Закону про перебування, трудову діяльність та інтеграцію іноземних громадян у ФРН, можуть скористатися консультаційними та посередницькими послугами агенцій з працевлаштування відповідно до Закону про право на працю (Соціального кодексу (SGB III)). Якщо біженці з України здійснюють трудову діяльність, яка підлягає сплаті обов'язкових внесків до фонду соціального страхування, як і німецькі працівники, вони є застрахованими в рамках обов’язкового страхування на випадок хвороби та потреби у сторонньому догляді, а також передбаченого законом пенсійного страхування та страхуванням на випадок безробіття. Завдяки цьому постраждалі особи значною мірою є соціально захищеними. 

Соціальна допомога, яку отримують біженці без посвідки на тимчасове проживання відповідно до § 24 Закону про перебування, трудову діяльність та інтеграцію іноземних громадян у ФРН

Постраждалі особи отримують основну соціальну допомогу з надання засобів для існування, а також житло та медичні послуги від управління соціального захисту заздалегідь, тобто до видачі посвідки на тимчасове проживання відповідно до § 24 Закону про перебування, трудову діяльність та інтеграцію іноземних громадян у ФРН. У цьому випадку теж застосовується такий принцип: центри соціального захисту населення не мають права відмовити у прийнятті заявки на отримання соціальної допомоги. Зокрема, мова йде про такі види допомоги: 

  1. Соціальна допомога для забезпечення прожиткового мінімуму відповідно до Соціального кодексу (SGB XII): впродовж перших 3 місяців біженці мають право на отримання так званих одноразових/короткострокових соціальних виплат відповідно до § 23, розділу 3, с. 3 Соціального кодексу (SGB XII). У «особливо важких» випадках відповідно до § 23, розділу 3 с. 5 і 6 Соціального кодексу (SGB XII) ці соціальні пільги повинні виплачуватися у повному розмірі соціальної допомоги плюс витрати на проживання та опалення на весь період потреби у соціальній допомозі. Після перших 3 місяців біженці дістають можливість отримання регулярних виплат для забезпечення прожиткового мінімуму. Якщо потерпілі особи ще не мають дозволу на тимчасове проживання, а їх безвізовий статус продовжено, вони можуть претендувати на соціальну допомогу відповідно до розділу 3 Соціального кодексу (SGB XII).
  2. Медична допомога відповідно до Соціального кодексу (SGB XII): біженці, які не мають полісу медичного страхування, отримують медичну допомогу відповідно до §§ 47 і далі Соціального кодексу (SGB XII) у поєднанні з § 264, розділом 2 Соціального кодексу (SGB V) за сприянням управління соціального захисту. Ці особи мають право на отримання медичної картки. Особи, яку потребують стороннього догляду, можуть отримати допомогу з догляду відповідно до §§ 61 і далі Соціального кодексу (SGB XII).
  3. Соціальна допомога з працевлаштування для інвалідів відповідно до Соціального кодексу (SGB IX): біженці з інвалідністю можуть скористатися інтеграційною соціальною допомогою, що надається управлінням соціального захисту у вигляді дотацій роботодавцям за прийом на роботу осіб з інвалідністю.